Hướng dẫn sinh viên thực hiện thông báo số 369/TB-ĐHVL về việc hỗ trợ học phí và chia sẻ khó khăn với sinh viên

Trường Đại học Văn Lang thân gửi thông báo số 355/TB-ĐHVL ngày 16/3/2020 hướng dẫn sinh viên thực hiện thông báo số 369/TB-ĐHVL ngày 14/3/2020 về việc hỗ trợ học phí và chia sẻ khó khăn với sinh viên trong điều kiện học tập và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (chi tiết theo thông báo đính kèm). Các bạn sinh viên lưu ý thực hiện.

Trong trường hợp có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Văn Phòng khoa hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên để được hỗ trợ.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top