Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đóng học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

Thân gửiCác bạn sinh viên Văn Lang,
 
   Trường Đại học Văn Lang thân gửi Hướng dẫn số 387/HD-ĐHVL ngày 20/3/2020 hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đóng học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020 (chi tiết theo thông báo đính kèm). Các bạn sinh viên lưu ý thực hiện.

Trong trường hợp có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Kế toán qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 7109 9230 - Ext: 3350/3351 để được hỗ trợ./.

Trân trọng,
TL. Hiệu trưởng
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 
(Sinh viên xem hướng dẫn đính kèm tại đây.)
 
 
 
 
Go to top