Thông báo về Cuộc thi "Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Văn Lang - mùa 2"

Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm và đang ký tham gia qua đường link:

 https://drive.google.com/open?id=1F7o4qjuY6e2AcuAyMFyeMBVetuu2-bqWI3xeYt0E-h0 hoặc gửi email cùng biểu mẫu (file đính kèm) đến hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

trước ngày 21/04/2020.

Các em sinh viên cần tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ phòng HTQT&NCKH qua 2 địa chỉ email trên hoặc số điện thoại 0988910989 (cô Ngọc Thủy). 

Sinh viên xem thông báo đính kèm tại đây.

 

 

 

 
Go to top