Thông báo về việc Đăng ký bổ sung và lùi thời gian tổ chức thi Lần 2 (thi lại, thi cải thiện) HK1, NH2019-2020

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top