Chương trình "SUMMER CAMP IN SEATTLE 2023"

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên Chương trình đặc biệt có cơ hội trải nghiệm một đất nước, một môi trường học tập mới. Ban quản lý CTĐTĐB và Khoa Ngoại ngữ tổ chức Chương trình "SUMMER CAMP IN SEATTLE 2023". Đây là một Chương trình đặc trưng nằm trong CTĐT đặc thù của sinh viên Chương trình đặc biệt. Từ những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, sinh viên có thể “kiểm tra” xem bản thân có thực sự phù hợp với việc học tập tại một đất nước mới hay không. Bên cạnh đó, sinh viên đang có mong muốn du học, Summer Camp in Seattle 2023 cũng là một khởi đầu hoàn hảo cho một trải nghiệm mùa hè đáng nhớ... 

Thông tin chi tiết về chương trình tại đây

Go to top