Thông báo

61 Kế hoạch tổ chức giải việt dã sinh viên TPHCM 2019
62 Kế hoạch chương trình đặc trưng Khoa Ngoại Ngữ 2019-2020
63 Thời khóa biểu Học kỳ 2, Năm học 2019-2020
64 Thông báo v/v Nghỉ Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
65 Thông báo v/v Đăng ký môn học, Học kỳ 2, Năm học 2019-2020
66 Thông báo về việc Thực hiện nội quy lớp học, tác phong và trang phục sinh viên
67 Lịch thi Học kỳ 1, Năm học 2019-2020, đối với các học phần 10 tuần
68 Thông báo v/v Tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị năm học 2019-2020
69 Kế hoạch v/v Tổ chức buổi ký kết hợp tác với British Council
70 Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 dành cho sinh viên K21 (chính thức)
71 Thông báo thi tốt nghiệp Lần 2 và danh sách được xét thi tốt nghiệp Lần 2
72 Thông báo về việc gia hạn đăng ký học Chương trình đào tạo đặc biệt Khóa 25
73 Thông báo về Kế hoạch tổ chức Tuần sách Văn Lang lần thứ nhất
74 Thông báo đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên K22
75 Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký Bảo hiểm y tế năm học 2019-2020
76 Thông báo về Tài liệu ôn tập tốt nghiệp Lý luận Chính trị dành cho sinh viên K22
77 Thông báo v/v Tổ chức buổi Talk Show cho sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt và tiêu chuẩn khóa 25
78 Thông báo v/v Tổ chức buổi Talk Show cho sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt và tiêu chuẩn khóa 25 (2)
79 Kế hoạch hoạt động & phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 của Đoàn - Hội Trường Đại học Văn Lang
80 Thông báo mời đề xuất đề tài NCKH Sinh Viên năm học 2019-2020 (đợt 1)
81 Thông báo v/v giữ xe tại Cơ sở 1 bên trường Lương Thế Vinh
82 Thông báo thay đổi đia điểm học học phần Bóng chuyền
83 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020
84 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2019-2020 (cập nhật ngày 4/9/2019)
85 Thông báo hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2019-2020
86 Thông báo hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế năm học 2019-2020
87 Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt định hướng đầu năm
88 Danh sách sinh viên bị xử lý kết quả học tập HK 2, NH 2018-2019
89 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thực hiện Thời khóa biểu HK1 đối với các học phần ở CS1
90 Thông báo điều chỉnh lịch Sinh hoạt Công dân của sinh viên K25 Khoa Ngoại Ngữ

Page 3 of 13

Go to top