Thông báo

91 Thời Khóa Biểu chính thức Học kỳ 1, Năm học 2019-2020
92 Thông báo về việc Đóng học phí Học kỳ 1, Năm học 2019-2020
93 Thông báo về việc triển khai khám sức khỏe đầu năm dành cho sinh viên khóa 25
94 Thông báo đăng ký học lại HK1, 2019-2020
95 Danh sách thi Lần 1, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019 (Đợt 2)
96 Lịch thi (lần 2), Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
97 Kế hoạch tổ chức “ Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2019 -2020”
98 Thông báo Đăng ký học phần Học kỳ 1, Năm học 2019-2020 dành cho sinh viên K23, K24
99 Thông báo về Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2019
100 Lịch thi (lần 1), Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
101 Chương trình "Tặng sách thay lời chào" 2019
102 Lịch thi Lần 2, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
103 Thời khóa biểu học kỳ Hè, năm học 2018-2019, Đợt 2
104 Danh sách phòng thi Lần 1, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
105 Danh sách sinh viên tốt nghiệp lý luận chính trị đợt 3
106 Lịch thi Lần 1, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
107 Thông báo Lễ tốt nghiệp năm 2019
108 Thông báo v/v Tổ chức thi tốt nghiệp chính trị bổ sung
109 Thời khóa biểu HK3 (HK Hè) 2018-2019 (đợt 1)
110 Lịch tập trung Giáo dục Quốc phòng K24 và danh sách đại đội
111 Thông báo học lại, học vượt HK183 (HK Hè 2018-2019)
112 Kế hoạch và Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HK2 năm học 2018 -2019
113 Danh sách thi tốt nghiệp tháng 5/2019
114 Thông báo Học kỳ Hè 2018-2019
115 Thông báo thay đổi địa chỉ link đăng ký thi lần 2
116 Thời khóa biểu học kỳ III, năm học 2018-2019 (dành cho K24, đã hiệu chỉnh lịch học của N6 & N9)
117 Danh sách thi từ ngày 20 - 28/5/2019
118 Danh sách thi từ ngày 13-17/5/2019 tại CS2 và phòng máy CS3
119 Thông báo v/v Đăng ký thi lần 2 và Thủ tục thi cải thiện dành cho sv K23 & K24
120 Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy HK2 NH2018-2019

Page 4 of 13

Go to top