Thông báo

91 Thông báo hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế năm học 2019-2020
92 Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt định hướng đầu năm
93 Danh sách sinh viên bị xử lý kết quả học tập HK 2, NH 2018-2019
94 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thực hiện Thời khóa biểu HK1 đối với các học phần ở CS1
95 Thông báo điều chỉnh lịch Sinh hoạt Công dân của sinh viên K25 Khoa Ngoại Ngữ
96 Thời Khóa Biểu chính thức Học kỳ 1, Năm học 2019-2020
97 Thông báo về việc Đóng học phí Học kỳ 1, Năm học 2019-2020
98 Thông báo về việc triển khai khám sức khỏe đầu năm dành cho sinh viên khóa 25
99 Thông báo đăng ký học lại HK1, 2019-2020
100 Danh sách thi Lần 1, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019 (Đợt 2)
101 Lịch thi (lần 2), Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
102 Kế hoạch tổ chức “ Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2019 -2020”
103 Thông báo Đăng ký học phần Học kỳ 1, Năm học 2019-2020 dành cho sinh viên K23, K24
104 Thông báo về Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2019
105 Lịch thi (lần 1), Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
106 Chương trình "Tặng sách thay lời chào" 2019
107 Lịch thi Lần 2, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
108 Thời khóa biểu học kỳ Hè, năm học 2018-2019, Đợt 2
109 Danh sách phòng thi Lần 1, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
110 Danh sách sinh viên tốt nghiệp lý luận chính trị đợt 3
111 Lịch thi Lần 1, Học kỳ 3, Năm học 2018-2019
112 Thông báo Lễ tốt nghiệp năm 2019
113 Thông báo v/v Tổ chức thi tốt nghiệp chính trị bổ sung
114 Thời khóa biểu HK3 (HK Hè) 2018-2019 (đợt 1)
115 Lịch tập trung Giáo dục Quốc phòng K24 và danh sách đại đội
116 Thông báo học lại, học vượt HK183 (HK Hè 2018-2019)
117 Kế hoạch và Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HK2 năm học 2018 -2019
118 Danh sách thi tốt nghiệp tháng 5/2019
119 Thông báo Học kỳ Hè 2018-2019
120 Thông báo thay đổi địa chỉ link đăng ký thi lần 2

Page 4 of 13

Go to top