Thông báo

271 Thông báo v/v Hỗ trợ những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai
272 Kế hoạch tổ chức thi Tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị và Đề cương ôn tập
273 Thông báo v/v đăng ký Thi Tốt Nghiệp Lần 2 - K19
274 Thông báo v/v thực hiện nội quy Đeo Thẻ Sinh Viên
275 Thông báo về “Ngày hội học tập và nghiên cứu tại Thụy Điển”
276 DSSV nhận hỗ trợ miễn giảm học phí, HK2, NH 2016-17; Cập nhật hồ sơ miễn giảm NH 2017-18
277 Lịch thi giữa kỳ môn Pháp Luật Đại Cương, Khóa 22, HK1, NH 2017-2018
278 Thông báo về cuộc thi "VanLang's Got Talent" 2017
279 Lịch thi lại môn Giáo Dục Quốc Phòng 2017
280 Danh sách các bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT, Quý IV-2017
281 Thông báo “Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2017-2018”
282 Thông báo v/v Thi Giữa Kỳ (các môn chung), học kỳ 1, năm học 2017-2018
283 Thông báo về cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” -"Innovate like a Swede"
284 Thông báo v/v Thi tốt nghiệp các môn Lý Luận Chính Trị (đợt 3)
285 Thông báo v/v làm Khóa Luận Tốt Nghiệp NH 2017-2018 của sinh viên K20
286 Danh sách sinh viên học GDTC, học kỳ 1, năm học 2017-2018
287 Thông báo về buổi lễ Khai Giảng Khóa 23, năm học 2017-2018
288 Kế hoạch Giảng Dạy, Thi, Khóa Luận năm học 2017-2018
289 Thông báo về buổi SHCD bổ sung và Sinh Hoạt Định Hướng dành cho sinh viên K23
290 Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ 1 NH 2017-2018
291 Thông báo Kế hoạch tổ chức dạy và học môn Giáo dục Thể chất dành cho K22
292 Lịch bổ sung chương trình "Tuần Sinh Hoạt Công Dân"
293 Thông báo v/v Điều chỉnh Lịch Sinh Hoạt Công Dân
294 Bảng điểm Lần 1, HK Hè, môn học Những NLCB của CN Mác-Lênin
295 Thời Khóa Biểu, HK1, NH 2017-2018 và Danh Sách Lớp
296 Lịch thi Lần 1 (đợt 2), học kỳ Hè, năm học 2016-2017 (điều chỉnh)
297 Lịch thi lần 2, học kỳ Hè, năm học 2016-2017 (đợt 2)
298 Kết quả thi môn Những NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lê
299 Thông tin về "Cuộc Thi Dịch Giả Tương Lai 2017"
300 Kế hoạch “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” năm học 2017-2018

Page 10 of 13

Go to top