Thông báo

271 Lịch thi Cuối kỳ Lần 1, Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (chính thức)
272 Thông báo v/v Thi tốt nghiệp lần 2, K19 (chính thức)
273 Thông báo v/v đón tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ vào ngày 22/11/2017
274 Kết quả thi tốt nghiệp các môn Lý Luận Chính Trị (đợt thi ngày 22/10/2017)
275 Thông báo Lịch khám sức khỏe cho sinh viên K23
276 Thông báo v/v Hỗ trợ những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai
277 Kế hoạch tổ chức thi Tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị và Đề cương ôn tập
278 Thông báo v/v đăng ký Thi Tốt Nghiệp Lần 2 - K19
279 Thông báo v/v thực hiện nội quy Đeo Thẻ Sinh Viên
280 Thông báo về “Ngày hội học tập và nghiên cứu tại Thụy Điển”
281 DSSV nhận hỗ trợ miễn giảm học phí, HK2, NH 2016-17; Cập nhật hồ sơ miễn giảm NH 2017-18
282 Lịch thi giữa kỳ môn Pháp Luật Đại Cương, Khóa 22, HK1, NH 2017-2018
283 Thông báo về cuộc thi "VanLang's Got Talent" 2017
284 Lịch thi lại môn Giáo Dục Quốc Phòng 2017
285 Danh sách các bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT, Quý IV-2017
286 Thông báo “Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2017-2018”
287 Thông báo v/v Thi Giữa Kỳ (các môn chung), học kỳ 1, năm học 2017-2018
288 Thông báo về cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” -"Innovate like a Swede"
289 Thông báo v/v Thi tốt nghiệp các môn Lý Luận Chính Trị (đợt 3)
290 Thông báo v/v làm Khóa Luận Tốt Nghiệp NH 2017-2018 của sinh viên K20
291 Danh sách sinh viên học GDTC, học kỳ 1, năm học 2017-2018
292 Thông báo về buổi lễ Khai Giảng Khóa 23, năm học 2017-2018
293 Kế hoạch Giảng Dạy, Thi, Khóa Luận năm học 2017-2018
294 Thông báo về buổi SHCD bổ sung và Sinh Hoạt Định Hướng dành cho sinh viên K23
295 Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ 1 NH 2017-2018
296 Thông báo Kế hoạch tổ chức dạy và học môn Giáo dục Thể chất dành cho K22
297 Lịch bổ sung chương trình "Tuần Sinh Hoạt Công Dân"
298 Thông báo v/v Điều chỉnh Lịch Sinh Hoạt Công Dân
299 Bảng điểm Lần 1, HK Hè, môn học Những NLCB của CN Mác-Lênin
300 Thời Khóa Biểu, HK1, NH 2017-2018 và Danh Sách Lớp

Page 10 of 13

Go to top