Thông báo

301 Lịch thi Lần 1 (đợt 2), học kỳ Hè, năm học 2016-2017 (điều chỉnh)
302 Lịch thi lần 2, học kỳ Hè, năm học 2016-2017 (đợt 2)
303 Kết quả thi môn Những NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lê
304 Thông tin về "Cuộc Thi Dịch Giả Tương Lai 2017"
305 Kế hoạch “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” năm học 2017-2018
306 Lịch thi Lần 1, học kỳ Hè (đợt 2), năm học 2016-2017
307 Lịch thi Lần 1, các học phần chung; Đợt 2 (điều chỉnh); HK Hè, NH 2016-2017
308 Lịch thi Lần 2, Học kỳ Hè, Năm học 2016-2017
309 Lịch thi Lần 1, học kỳ Hè, năm học 2016-2017: Các học phần chung (Đợt 2)
310 Thông báo v/v Nhận lễ phục Tốt Nghiệp
311 Thông báo về Mức học phí khóa 23, nhập học năm 2017
312 Thông báo về các quy định đối với sinh viên tham dự Lễ Tốt Nghiệp
313 Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 7/2017
314 Thông báo v/v Tập dượt chuẩn bị cho Lễ Tốt Nghiệp
315 Bảng thứ tự sinh viên của các ngành dự Lễ Tốt Nghiệp
316 Thông báo v/v Đăng ký dự Lễ Tốt Nghiệp tháng 7/2017 đối với sinh viên đã tốt nghiệp tháng 3/2017
317 Lịch thi Lần 1, học kỳ Hè, các học phần chung
318 Thời Khóa Biểu, HK Hè, 2016-2017 (cập nhật 7/7/2017)
319 Thông báo học Hè bổ sung, NH 2016-2017
320 Danh sách bổ sung sinh viên học GDQP
321 Danh sách sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nhưng còn thiếu hồ sơ
322 Lịch thi lần 2, HK2, 2016-17, cập nhật phòng thi
323 Danh sách sinh viên K22 học GDQP
324 Thông báo v/v Học hè năm học 2016-2017
325 Lịch thi lần 2, HK2, Năm học 2016-2017
326 Thông báo v/v Tổ chức học Giáo dục quốc phòng K22
327 Danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp
328 Thông báo v/v Thay đổi phòng thi môn Reading 4 lúc 9g30 sáng Thứ Ba, ngày 13/6/2017
329 Thông báo về Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
330 Thông báo v/v Tổ chức học kỳ Hè - Các học phần chung

Page 11 of 13

Go to top