Thông báo về các nội dung Kiểm định Giáo dục

Từ 09/12/2017 đến 13/12/2017 đoàn đánh giá ngoài sẽ tiến hành đợt đánh giá chính thức tại Trường (diễn ra trong 5 ngày). Ngày 11/12/2017 (ngày làm việc thứ 3) đoàn đánh giá ngoài sẽ đi khảo sát thực tế các cơ sở của Trường theo lịch trình sau:

(sinh viên vui lòng xem file PDF đính kèm để biết rõ thêm chi tiết)

Khi đoàn đánh giá ngoài vào lớp học để dự giờ: sinh viên cần giữ trật tự, chú ý nghe giảng, hạn chế ra vào lớp học (trừ trường hợp thật cần thiết).

 

 

Go to top