Thông báo thay đổi địa chỉ link đăng ký thi lần 2

Hiện tại link đăng ký thi lần 2 có địa chỉ truy cập mới là https://forms.gle/VvqsSoMuorh8GPaa8 

Ngoài ra, nếu sinh viên có việc cần liên hệ trực tiếp VP Khoa thì đến phòng C106 - cơ sở 2

Các thông tin chi tiết về việc Đăng ký thi lần 2 và Đăng ký thi cải thiện sinh viên vui lòng xem lại thông báo trước tại link http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/thong-bao/577-tb-dk-thi-lan-2-va-thi-cai-thien

 

 

 

Go to top