Thời Khóa Biểu chính thức Học kỳ 1, Năm học 2019-2020

 

Sinh viên xem TKB cập nhật tại đây.

 

Thông báo (cập nhật 29/8/2019):

Theo kế hoạch sửa chữa CS1, ngày 30/8/2019 Trường sẽ nhận bàn giao và các khoa Kiến trúc, Xây dựng, Luật, Ngoại ngữ sẽ triển khai Thời khóa biểu HK1 NH 2019 - 2020 bắt đầu từ 03/9/2019 như Kế hoạch tổ chức đào tạo đã công bố.  Tuy nhiên, để khi sinh viên quay trở lại học tập mọi thứ ở CS1 được chuẩn bị chu đáo; môi trường học tập hoàn thiện, khang trang sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho các em sinh viên. Vì vậy, để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị về kỹ thuật (trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu ... đạt tiêu chuẩn), các học phần được bố trí Thời khóa biểu ở CS1 sẽ điều chỉnh thời gian, bắt đầu từ 09/9/2019 

Các lớp học phòng máy tính (Lab) sẽ dời lại 1 tuần tức bắt đầu từ 16/9 (cập nhật 6/9)

Lưu ý: Các học phần đã bố trí Thời khóa biểu ở CS2 và CS3 triển khai bình thường.

 

 

Go to top