Thông báo

331 Thông báo về Chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Speed Up 2017
332 Thông báo về Kế hoạch Học kỳ Hè 2016-2017
333 Thông báo về thời hạn đăng ký học Giáo dục Thể chất của sinh viên K22
334 Lịch & Danh sách thi Phòng Máy, Lần 1, HK2, năm học 2016-2017
335 Thông báo v/v thay đổi phòng thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam (9g30, ngày 3/6/2017)
336 Thông báo về thời gian và địa điểm buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 - Ngành Ngôn Ngữ Anh
337 Lịch thi tốt nghiệp các môn Lý Luận Chính Trị, Lần 2, Năm 2017
338 Lịch thi lần 1, Học kỳ 2, Năm học 2016-2017
339 Thông báo v/v Nhận bằng lái xe hạng A1
340 Thông tin cập nhật ngày 11/5 về “Ngày Hội việc làm năm 2017"
341 Thông báo lại v/v Nhận bằng Tốt Nghiệp đối với sinh viên thi đợt tháng 3/2017
342 Thông báo v/v Điều chỉnh Chương trình học bổng Thạc sĩ Intel Grand Challenges 2017-2018, học tại đại học Bang Arizona, Mỹ
343 Thông tin về “Ngày Hội việc làm năm 2017"
344 Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm năm 2017"
345 Danh sách sinh viên được đề nghị khen thưởng trong thi đua Học kỳ 1, Năm học 2016-2017
346 Thông báo về ct chung kết cuộc thi “English Speaking Contest 2017” và ct giao lưu với sinh viên NAGLE CATHOLIC COLLEGE (Úc)
347 Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5
348 Thông báo v/v nhận Bằng Tốt Nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2017
349 Kế hoạch Ngày Hội Sinh Viên Văn Lang 2017
350 Thông báo về Chương trình tập huấn "Kỹ Năng Mềm" dành cho sinh viên
351 Danh sách sinh viên các khóa cũ còn đủ điều kiện để xét Tốt Nghiệp
352 Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của quý 2 năm 2017
353 Thông báo về cuộc thi nói tiếng Anh “ENGLISH SPEAKING CONTEST 2017”
354 Thông báo Hướng dẫn sinh viên đóng học phí
355 Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi sát hạch bằng lái xe A1 cho sinh viên
356 Thông báo về thời hạn đăng ký học lại
357 Lịch thi và danh sách sinh viên thi Lần 2, HK 1, NH 2016-2017
358 Danh sách lớp học đã được cập nhật của các khóa
359 Thông báo v/v Thực hiện nội quy tác phong và trang phục sinh viên
360 Lịch thi Lần 2, Học kỳ 1, Năm học 2016-2017

Page 12 of 13

Go to top