Thông báo

361 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị, năm học 2016 - 2017
362 Lịch Thi Phòng Máy Lần 1 HK1 2016-2017
363 Lịch Thi Lần 1 HK1 2016-2017
364 Chuẩn Đầu Ra của các khóa
365 Thông báo về Buổi sinh hoạt mừng Xmas của CLB FOLA
366 Thông báo về Kết quả cuộc thi viết "ENGLISH WRITING CONTEST 2016"
367 Thông báo chính thức v/v Thi tốt nghiệp lần 2 - K18
368 Thông báo về Cuộc thi hát tiếng Anh “ENGLISH SINGING CONTEST 2016”
369 Thông báo Thi tốt nghiệp lần 2 dành cho K18
370 Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng Nghề năm 2016
371 Thông báo v/v Đăng ký mã Khám Chữa Bệnh 2016 dành cho Sinh Viên
372 Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017
373 Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện Hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2016-2017
374 Thông báo v/v Thi sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản
375 Thông báo v/v Cấp miễn phí bản quyền phần mềm của Microsoft cho Sinh Viên trường Đại học Văn Lang
376 Thông báo Chương Trình Học Bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ
377 Mẫu đăng ký làm Khóa Luận Tốt Nghiệp
378 Thông báo về thời gian đăng ký làm Khóa Luận Tốt Nghiệp K19
379 Danh Sách Sinh Viên đăng ký học Giáo Dục Thể Chất
380 Danh sách Sinh Viên K19 đủ điều kiện làm Khóa Luận Tốt Nghiệp
381 Kế Hoạch Đào Tạo Chi Tiết K19, K20, K21, K22 NH2016-2017
382 Thông báo v/v làm Khóa Luận Tốt Nghiệp (áp dụng từ K19 NH2016-2017)
383 Hướng dẫn cách trình bày Khóa Luận Tốt Nghiệp
384 Thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ 1 NH 2016-2017
385 Danh sách sinh viên K20 được phân lớp theo chuyên ngành
386 Danh sách sinh viên K22
387 Thông báo v/v mở lớp học trả nợ môn trong hk hè

Page 13 of 13

Go to top